Beschouwing / Filosofen die worstelen met het geloof

Peter Sloterdijk heeft de onweerstaanbare behoefte om alle bewegingen, verhoudingen en strevingen die zich in groepsverband in de samenleving voordoen in oorlogstermen te vatten. Alsof er dagelijks op talloze fronten een oorlog op leven en dood wordt uitgevochten. Al in Kritiek van de cynische rede (1983) was hij verliefd op het woord ‘mobiliseren’, een woord waarbij wij als eerste denken aan soldaten die opgeroepen worden voor actieve dienst, maar dat bij Sloterdijk een beetje pesterig gebruikt wordt om aan te geven dat iets op een min of meer militaire manier in beweging wordt gezet. Hij is verzot op samenstellingen als ‘artillerielogica’ of ‘politieke metallurgie’. Dit heeft alles te maken met zijn stilistische dwangneurose om begrippen uit heel andere disciplines te gebruiken: de krijgskunde voor de sociale wetenschap, theologie voor de sociologie. Sloterdijk lijdt aan neologie, de ziekte die een patiënt dwingt...