04-04-2009
Door Maurits Martijn

Leo Kouwenhoven (1963) is universiteitshoogleraar aan de TU Delft. Hij werkte aan de Universiteit van Berkeley en Harvard, ontving in 2007 de Spinoza-premie en in 2008 een ERC Advanced Grant, en is lid van de KNAW. Hij is medeorganisator van de Haagse wetenschapslezingen ‘Spinoza te Paard’.

‘Materie is opgebouwd uit atomen, net als ons lichaam. Die atomen bestaan uit kleine deeltjes, zoals elektronen en atoomkernen. Kwantummechanica is de natuurkundige theorie die deze kleine deeltjes beschrijft. Deze theorie is moeilijk te begrijpen binnen ons “klassieke” denken. Een aantal basisbegrippen waar we mee vertrouwd zijn, komen simpelweg niet overeen met de kwantummechanica, zoals de logica dat je altijd eerst een oorzaak hebt en pas daarna een gevolg. In kwantummechanica is dit causale verband niet zo strikt.

De klassieke manier om naar natuurwetenschap te kijken is deterministisch: als we de situatie nu kennen, dan kunnen we met formules...