Minister Leers van Immigratie en Asiel zal geen gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het uitgeprocedeerde asielzoekersgezin Yilmaz uit Maastricht alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Dat heeft Leers vorige week per brief aan het Koerdische gezin, dat oorspronkelijk uit Turkije komt, laten weten.

Het besluit van de minister is opvallend. In zijn tijd als burgemeester van Maastricht schreef Leers nog twee brandbrieven aan toenmalig Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, waarin hij zijn partijgenoot verzocht om clementie voor de bewuste familie. Toen meende Leers dat er sprake was van een ‘schrijnende situatie’, onder meer omdat het gezin Yilmaz in eigen land gevaar zou lopen, al jaren in Nederland verbleef (de vader al sinds 2000), en ‘goed geïntegreerd’ was.

Na de geboorte van hun tweede kind in 2008 stuurde Leers de familie ook nog een persoonlijke gelukswens, in de vorm van een door hem zelf en speciaal voor hen geschreven gedicht:

Een...