Kunst is misverstand. Kunst is onderzoek dat buiten de bekende taal, wetenschap én kunst omgaat. Kunst is ook: verschrikkelijke saaie woorden gebruiken om uit te leggen wat en dat iets kunst is. Kunst ís misverstand.

Elke zondagavond om 21.00 uur wordt dit misverstand prachtig gevierd op de Belgische televisie. In het programma De Canvascollectie presenteren wekelijks duizenden Belgen hun kunstwerken voor de jury van een grote eindtentoonstelling in Museum Bozar te Brussel.

De amateur mompelt dat hij met pensioen ging en toen. De afgestudeerde beargumenteert zijn werk in de juiste academietaal. En de expert staat warempel te mompelen van:

‘Ik vin ’t mooi.’

Meneer de zendercoördinator, God in de hemel van Hilversum: mogen we alstublieft deze opbeurende televisie ook in Nederland maken?