Schrijversgesprek / Holman, Palmen, Thomése en Weijts

De grachtengordel bestaat en in het pulserend hart ervan woont Connie Palmen. Bij haar thuis is alles majestueus, maar ook helder, opgeruimd, in de zin van vrolijk.

Het pand is geheel volgens de smaak van Ons Soort Intellectuelen ingericht. Modernistische kunst, soms met een persoonlijke boodschap van de kunstenaar, op de juiste plaatsen een huiselijke foto of ludiek object. De zithoek en de tafel zijn even weloverwogen, maar gerieflijk genoeg om de bezoeker te laten weten dat een ietsepietsje teveel aan design ordinair zou zijn.

Haar meerkoppige bezoek kijkt de ogen uit. Dit is niet alleen het huis van La Palmen maar ook de thuisbasis van H.A.F.M.O. van Mierlo, de betreurde politieke kolos die op familiefoto’s en in details nog alom aanwezig is. P.F. Thomése en Christiaan Weijts kijken beschaafd in het rond, ze kennen hun manieren. Dan komt de volgende gast binnen denderen. Theodor Holman, een ervaren vrouwenman, bedelft de...