Het valt niet iedereen op dat we bijna constant met onszelf in gesprek zijn. En dat er iemand in je zit die je gedachten helpt sturen: door de psycholoog Dolph Kohnstamm ‘de eigenander’ genoemd. Hij schreef een boek over het ontstaan van het zelfbesef.

Het is altijd weer verrassend als in een van de oudste boeken van de wereld de eerste bron te vinden is van een respectabele menselijke eigenschap: het vermogen jezelf te beheersen. Verrassend mag dat eigenlijk niet zijn. Hoe zou dat boek – de Odyssee – het anders tot een eeuwige bestseller hebben gebracht? Die zelfbeheersing doet zich voor wanneer Odysseus na tien jaar avonturen uiteindelijk het paleis bereikt waar zijn vrouw Penelope al die jaren opdringerige mannen van zich af heeft weten te houden. Hij maakt zich niet meteen bekend. Hij probeert eerst in een marmeren gang wat te slapen onder dierenhuiden. Dat lukt niet erg omdat hij het gegiechel hoort van de slavinnen die zich met de kostelijke wijn van het huis hebben...