Crisis: marktwerking of overheidsingrijpen

‘Het is allemaal natte vingerwerk,’ zegt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid in Nijmegen. ‘Er zijn veel onduidelijkheden over de oorzaak en de omvang van de crisis.’ Intussen varen de economen op het kompas van hun overtuigingen, denkt Sent. ‘In het debat zie je twee scholen, de Nieuw Klassieke en de Nieuw Keynesiaanse school. Die verschillen fundamenteel van mening over twee belangrijke punten. Hoe lang duurt het voordat een economie zich van een schok herstelt? En hoe effectief is overheidsingrijpen? De Nieuw Klassieken geloven dat het snel weer op zijn pootjes terecht komt en dat de overheid zich beter afzijdig kan houden. De Keynesianen zien meer imperfecties in de markt, waardoor crises langer duren en de corrigerende hand van de overheid harder nodig is.’

Het Nieuw Klassieke gedachtegoed ziet Sent bijvoorbeeld terugkomen bij de Amsterdamse econoom Arnoud Boot. ‘Hij vond het veel beter als Fortis...