Pieter Kooijmans, oud-minister van Buitenlandse Zaken, neemt afstand van Jaap de Hoop Scheffers bewering dat de inval in Irak wel degelijk gerechtvaardigd was.

Volgens De Hoop Scheffer was de inval legitiem omdat Saddam Hoessein stelselmatig VN-resoluties had genegeerd, de zogenaamde corpustheorie. ‘Ik was en ben van mening dat de redenering wél valide was,’ zei hij afgelopen weekeinde in De Volkskrant. ‘En ik was de enige niet. Mijn voorgangers Kooijmans, Van Aartsen en Van Mierlo hebben allemaal op enig moment met dat argument gebruik van geweld gelegitimeerd. Kooijmans, een jurist met zo’n grote reputatie!’

Deze week in Vrij Nederland reageert Pieter Kooijmans: ‘De situatie was niet vergelijkbaar. Na de Golfoorlog is er in Irak een aantal malen gebombardeerd door de Britten en de Amerikanen wanneer bepaalde resoluties waren genegeerd. Maar dat waren eenmalig acties. Dat is héél wat anders dan een inval om regime change tot stand te brengen. Daar ben ik altijd tegen...