11-04-2009
Door Maurits Martijn

‘In de discussie over het basisonderwijs wordt te weinig rekening gehouden met de wereld buiten de school. Men kijkt naar wat op dit moment relevant wordt geacht, of zelfs naar het onderwijs van vroeger. Zo wordt bijvoorbeeld gepleit voor een terugkeer naar “het rekenen van opa’, terwijl het gaat om de toekomst van de kleinkinderen.

Het basisonderwijs moet leerlingen voorbereiden op de maatschappij waar zij over tien of twintig jaar in terechtkomen. We weten natuurlijk niet precies hoe die eruit zal zien, maar we kunnen wel voorspellen dat informatisering en globalisering een grote rol zullen spelen. We zien dit...