Vrij Nederland-auteur Ko Colijn is unaniem uitverkozen tot winnaar van de Leon Weckeprijs. De onderscheiding is voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de discussie rondom oorlog, vrede en internationale politiek. Colijn krijgt de prijs voor zijn ‘combinatie van wetenschap en publiek debat, van expertise en kritische distantie’, aldus het Centrum voor Internationaal Conflictanalyse & Management (CICAM) van de Radbout Universiteit, dat de prijs uitreikt.

‘Ko Colijn is – net als Leon Wecke – een politicoloog en journalist. Sinds 1978 publiceert hij in Vrij Nederland. Voor dit weekblad (later maandblad) heeft hij van aanvang aan met veel kennis van zaken kritische beschouwingen geschreven over vraagstukken van internationale politiek, in het bijzonder ook over het Nederlandse defensiebeleid. Door de jaren heen heeft Ko Colijn zich ontwikkeld tot een hooggewaardeerde en – dus – veelgevraagde deskundige, die ook op radio en televisie regelmatig zijn licht laat schijnen over vraagstukken van oorlog en vrede.’

De Leon Weckeprijs wordt dit jaar voor de tweede maal uitgereikt. De eerste keer werd de prijs uitgereikt aan Midden-Oostendeskundige en NRC-columnist Carolien Roelants. De tweejaarlijkse onderscheiding van het CICAM dankt de naam aan oorlogs- en conflictonderzoeker Leon Wecke (1932-2015), die verbonden was aan het CICAM. Hij stond bekend om zijn tegendraadse meningen, bijvoorbeeld over het vijandbeeld dat Nederlanders in de Koude Oorlog van de Sovjet-Unie hadden. Ook gaf hij les aan de Radboud Universiteit en bij het Instituut Clingendael, en schreef hij columns voor Omroep Gelderland.

De prijs bestaat uit een geldbedrag en een glazen beeldje met daarop een afbeelding van een door Leon Wecke getekende wolf.