In september 1985 schreef Vrij Nederland-redacteur Rudie van Meurs een ‘reconstructie van een samenzwering’ aan de hand van de door Wijnand Duy­ven­dak en andere leden van de actiegroep On­kruit gestolen stukken uit het Ministerie van Eco­nomische Zaken. Van Meurs velt een hard oordeel over de toenmalige minister van Eco­no­mische Zaken Gijs van Aardenne en zijn ambtenaren. ‘Een aantal heren negeert alle wetten van fatsoen, logica en democratie en zweert samen om de bouw van kerncentrales op de Moerdijk mogelijk te maken.’ Van Aar­denne ‘bedriegt’ naar het oordeel van Van Meurs de Tweede Kamer. De minister stelde in het parlement dat hij over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales nooit contact had gehad met Dries van Agt, op dat moment commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Uit de buitgemaakte correspondentie bleek dat ze wel geheime besprekingen hadden gevoerd.

Van Meurs was een jaar later, toen het Open­baar Ministerie de Bluf!-redacteuren dreigde...