Monaco is een onderzoek gestart tegen de klokkenluider in de SBM-Offshore-zaak, Jonathan Taylor, vanwege een vermeende poging tot afpersing. Van het onderzoek weet Taylor zelf niets: het is geheim.

De saga met klokkenluider Jonathan Taylor, die man die in februari 2015 in Vrij Nederland voor het eerst zijn verhaal deed over vermeende malversaties bij het oliebedrijf SBM-Offshore, gaat maar door. In Nederland spande SBM Offshore vorig jaar oktober een civiele zaak tegen Taylor aan wegens smaad, maar onlangs besloten de advocaten van de multinational de rechter te verzoeken het verzoek tot schadevergoeding op ‘nihil’ te zette. Een uitzonderlijke juridisch stap, die er op wijst dat het bedrijf van de zaak af wil. In het civiele recht kan een zaak niet worden stopgezet tenzij beide partijen daarmee instemmen.

De stap die nu wordt gezet is waarschijnlijk ingegeven door de angst bij SBM om de zaak te verliezen, zei advocaat Otto Volgenant vorige week tegen het Financieele...