Dit blijkt uit documenten en bandopnamen, die in het bezit zijn van voormalig SBM-werknemer Jonathan Taylor. De jurist verbreekt het stilzwijgen in een uitgebreid artikel in Vrij Nederland dat vandaag verschijnt. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zegt dat SBM-bestuurders tot nog toe de indruk wekten dat de corruptiepraktijken incidenten waren, ‘maar als de informatie klopt, zat de corruptie in het dna van de onderneming’. De VEB zegt dat het concern ‘verplicht is nu echte duidelijkheid te bieden’.

SBM Offshore heeft in een reactie op vragen van Vrij Nederland alle beschuldigingen ‘ten sterkste’ ontkend. Het wil niet in detail op de vragen ingaan, hangende een juridische procedure tegen Taylor. SBM beschuldigt hem van chantage. Taylor zegt niet op de hoogte te zijn van juridische stappen tegen hem.

Jonathan Taylor was bijna tien jaar als jurist werkzaam bij SBM. Het verkoopt en verhuurt drijvende platforms waarmee olie en gas op zee wordt gewonnen, gerafineerd...