Onder de kop ‘Sjoemelen loont‘ (15-8-2009) en ‘Weer Mis ‘ (19-9-2009) berichtte Vrij Nederland vorig jaar over de handelswijze van het openbaar ministerie in meerdere grote strafzaken.

Het OM en enkele officieren van justitie dienden daarop een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek omdat zij meenden dat de artikelen geen deugdelijke grondslag hadden en er ten onrechte geen weerwoord was gevraagd.

Samengevat oordeelde de raad maandag 1 februari als volgt (Lees hier het volledige oordeel):

– Vrij Nederland heeft volgens de raad in voornoemde artikelen, waarbij wordt geciteerd uit rechterlijke vonnissen, ‘onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de door de vonnissen gedragen feiten en omstandigheden enerzijds en de daarop gebaseerde mening en opinie van verweerders (Vrij Nederland) anderzijds.’

– Volgens de raad raken de artikelen niet alleen het beleid van het OM, maar ook de individuele leden daarvan.

– Vrij Nederland had het OM en de officieren van justitie om...