In een boek van meer dan vijfhonderd pagina beschrijft de godsdiensthistoricus Karen Armstrong de geschiedenis van de relatie tussen geweld en religie. Ze neemt de religie in bescherming en verwijt de Westerse cultuur geweld uit te lokken.

‘Slechts een klein deel van de fundamentalisten begaat terreurdaden; de meesten proberen gewoon een vroom leven te leiden in een wereld die steeds vijandiger tegenover geloof lijkt te worden’, schrijft Karen Armstrong in haar boek over religie en geweld In naam van God.

Dit is eenvertrouwd geluid. Maar wanneer fundamentalisten tot geweld overgaan is dat volgensArmstrong niet zonder reden: ‘vrijwel allemaal beginnen ze na wat als eenaanslag op hen door de gevestigde seculiere, liberale orde wordt ervaren.’

Hier wordtop een omzwachtelde manier (‘lijkt’, ‘vrijwel allemaal’, ‘wordt ervaren’)gezegd dat het niet deugt wat de fundamentalisten doen, maar dat het ook niet uitde lucht komt vallen. De religieuze terreur is volgens...