Binnenland

In het voorjaar moeten ze er zijn: stapels rapporten van de twintig ambtelijke werkgroepen die in opdracht van het kabinet op alle ministeries inventariseren waarop er bezuinigd kan worden. Deze ‘brede heroverwegingen’ werden op Prinsjesdag door het kabinet gepresenteerd als een moedig plan. Om de gevolgen van de kredietcrisis op te vangen, moeten de overheidsuitgaven omlaag met vijfendertig miljard euro – een ongeëvenaard bedrag. En de ambtenaren zijn ‘zonder taboes’ op pad gestuurd. Met de bezuinigingsoperatie wilde het moeizame sociaal-christelijke kabinet laten zien dat het wel degelijk tot grote daden in staat is.

Maar nu de presentatie van de rapporten nadert, zeggen de machtige organisaties van werkgevers en werknemers, die onmisbaar zijn voor het draagvlak onder de bezuinigingen, dat ze van de ‘brede heroverwegingen’ weinig meer verwachten. Daarmee begint de bezuinigingsoperatie van het kabinet steeds meer te lijken op een doodlopende steeg.

In dit nummer van...