De PvdA is diep verdeeld over de strafbaarstelling van illegaliteit. ‘Met dank aan het kaartspelletje van Wouter Bos.’

Terwijl Diederik Samsom zich de afgelopen weken de blaren op de tong praatte om de opstand binnen de PvdA tegen de strafbaarstelling van illegaliteit te bezweren, besteedde zijn voorganger Wouter Bos er geen woord aan in zijn tweewekelijkse Volkskrant-column.

In plaats daarvan wijdde de oud-PvdA-leider de afgelopen afleveringen aan het sociaal akkoord (‘Een leeswijzer’) en de omgang van het kabinet met de sociale partners (‘Met het mes op tafel’). De onderwerpskeuze is geen verrassing: Bos heeft altijd een sterke voorkeur gehad voor het sociaal-economische ‘draaien aan de knoppen’, zorgvuldig heeft hij altijd afstand gehouden van alles wat maar zweemt naar getuigenispolitiek. Van Bos geen warme pleidooien voor de verdrukte medemens, liever betoogt hij dat de sociale partners tot hervormingen moeten worden gedwongen.

In dit geval heeft Bos een extra reden om zich...