15-11-2008
Door Maurits Martijn

Jos Snoek (1949) is neuroloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift ‘Het denken van de neuroloog’. Recent hield hij zijn oratie als hoogleraar klinisch onderwijs aan de RU Groningen, over de cognitieve ontwikkeling van medisch student tot ervaren dokter en de ontwikkeling van expertise in het algemeen.

‘Ervaren dokters herkennen vaak moeiteloos een ingewikkeld ziektebeeld en hebben direct toegang tot relevante kennis in hun geheugen om dit ziektebeeld verder te diagnosticeren en te behandelen. Dit noem ik “de klinische blik”. Ze zien als het ware in het probleem meteen de oplossing. Dat is geen mystiek fenomeen, maar een efficiënte denkmethode, gebaseerd op opgebouwde ervaringskennis die intuïtief wordt toegepast.

Deze visie op intuïtie verschilt van de populaire opvatting dat je het oplossen van problemen het beste aan het onbewuste kunt overlaten en dat het bewustzijn slechts een...