Jonathan Franzen buldert dat Twitter en internet fout zijn. Wat vindt u?

De vraag van vandaag:
is het gebruik van Twitter en Facebook goed of fout?
Goedemiddag.


Dat we binnen tien jaar tijd massaal zo veel vrije tijd zijn gaan besteden op internet is een revolutie in ons gedrag. Wat moeten we ervan denken?
Het is fout, zegt Jonathan Franzen in een hybride aanklacht tégen de moderne tijd, waarin hij zich vereenzelvigt met Karl Kraus (Weense satiricus van begin vorige eeuw), waarin hij een afkeer van Apple paart aan uiteenlopende fenomenen als het overvloedig gebruik van antibiotica en smartphones, waarin hij Salman Rushdie veroordeelt omdat de schrijver wel eens aan Twitter doet, waarin hij verklaart dat Facebook slecht is omdat Amerika lijkt op het vroegere Wenen, waarin hij Nietzsche en Bourdieu gebruikt als functioneel naakt, en passant vertelt dat hij ooit munten op een Duits perron gooide in de hoop dat armlastige bejaarde dametjes zich zouden bezeren bij het oprapen –...