12-04-2009
Door Maurits Martijn

‘Wie de stichters van het moderne Europa wil traceren, moet niet alleen kijken naar staatslieden als Bismarck, maar ook naar letterkundigen als Walter Scott en Jacob Grimm. Hun ideeën vormen de scenario’s van de Europese natievorming. Culturele bewustwording is geen passieve afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen, maar een actieve voorloper ervan.

De onderlinge afbakening van culturele identiteiten was onderwerp van intens getouwtrek en een wisselwerking tussen de cultuur en de politiek, waarin een klein netwerk van Europese intellectuelen sleutelposities bekleedde. Noch politieke historici, noch literatuurhistorici hebben tot voor kort veel oog...