Het Openbaar Ministerie bekritiseert de uiterst strenge detentie van jihadverdachten op terrorismeafdelingen (TA). ‘Een benadering met de botte bijl is niet verstandig,’ zegt officier van justitie Bart den Hartigh deze week in Vrij Nederland.

Je zou het van jihadbestrijders misschien niet verwachten, maar zelfs de belangrijkste tereurofficier binnen het Openbaar Ministerie verwondert zich soms over het harde regime waaronder ‘zijn’ gevangenen vastzitten. Bart den Hartigh, coördinator terrorismebestrijding van het landelijk parket: ‘Ik snap wel dat men denkt: dat zijn terroristen, daar moet je extra voorzichtig mee zijn. Maar wij pleiten voor maatwerk. Wij gaan er echter niet over. Soms tot mijn eigen verdriet.’

Drie verdachten die op de TA vastzitten weigerdengisteren om voor de rechter te verschijnen in de Context-zaak, een groot Haagsterreuronderzoek. Oussama C., Azzedine C. en Rudolph H.,  ervaren de verplichte visitatie die ze bijelk bezoek aan de rechtbank...