Uit het weblog

Hoe vaak heeft Jet Bussemaker de afgelopen weken in de spiegel gekeken en gedacht: misschien was het toch handiger geweest als ik mijn brief over embryoselectie wél eerst in het kabinet had besproken? Sinds vicepremier Rouvoet aan de rem trok is er in de media zo’n ophef ontstaan, dat een ‘open debat’ in de ministerraad, zoals door de ChristenUnie bepleit, nauwelijks meer mogelijk is. Dat moest ook Rouvoet zelf bekennen, toen ik vorige week met hem sprak tijdens een werkbezoek in Limburg. ‘Het zal lastig worden. Jet weet wat ze geschreven heeft, en ik weet dat ik het er niet mee eens ben.’ Daarom overweegt het kabinet de kwestie nu maar door te spelen aan een commissie: het bekende recept als men er zelf niet uitkomt.

Het is niet de eerste keer dat Bussemaker onbedoeld in botsing komt met de mannenbroeders. Zeven jaar lang doceerde ze politicologie aan de Vrije Universiteit, waar ze onder anderen de jonge professor Jan Peter Balkenende leerde kennen. Maar een grote...