Journalist Jeroen Smit sprak met meer dan honderd getuigen over de ondergang van ABN Amro. Deze week verschijnt zijn boek ‘De prooi’. ‘Als je de regie verliest over zo’n succesvolle bank, zo’n icoon van de Nederlandse economie, dan faal je.’

Waarom, vraagt Jeroen Smit zich in zijn voorwoord af, is De bank er niet meer? ABN Amro was een boegbeeld, een van de motoren van de vaderlandse economie. Sinds de fusie zeventien jaar geleden verdubbelde het aantal werknemers en steeg de winst elk jaar met gemiddeld zestien procent. In 2006 maakte het bedrijf bijna vijf miljard euro winst. Toch ging het mis.

Smit, die in 2004 het veelgeprezen Het drama Ahold schreef, sprak voor zijn nieuwe boek met twaalf commissarissen, zeventien leden van de raad van bestuur, drieënveertig directeuren-generaal en concerndirecteuren, een aantal adviseurs en dertig sleutelfiguren van andere banken en de overheid. Op grond van deze gesprekken maakte hij een zo getrouw mogelijke reconstructie van...