Jan Pronk is de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Soedan, waar de regering en de zuidelijke rebellenbeweging afgelopen week eindelijk vrede sloten. Ondertussen gaat het geweld in Darfur gewoon door. ‘Realo’-diplomaat Pronk: ‘Het is dweilen met de kraan open.’

Voor Jan Pronk moet zijn nieuwe baan in Soedan een louterende ervaring zijn. Op het VN-hoofdkwartier in Khartoem wordt hij door zijn medewerkers op een voetstuk gezet. Zelden hebben ze een VN-chef meegemaakt die zo hard werkt, zo bevlogen is en zo direct. Hier geen mopperaars van de VVD die Pronk verwijten dat zijn ideeën ‘versleten’ zijn of ‘oud-links’ en ook geen jonge honden van de PvdA die hem liever zien gaan dan komen.

Pronk zelf is er niet rouwig om dat hij de polder achter zich heeft gelaten. ‘Nederland ontbeert op dit moment leiderschap,’ zegt hij hoofdschuddend in zijn huis in Den Haag. ‘Zo’n Zalm die roept dat het nu “oorlog is met de islam—. Onbegrijpelijk. Gelukkig...