De VN Veiligheidsraad besloot afgelopen week 26.000 blauwhelmen naar Darfur te sturen. Oud-VN-topman Jan Pronk noemt het mandaat ‘zwak’ en waarschuwt voor de sluwheid van de Soedanese regering.

Het dagblad Trouw opende afgelopen zaterdag met de kop ‘Jan Pronk: missie naar Darfur zinloos’. Als hem het citaat telefonisch wordt voorgelegd, reageert Pronk verbaasd. ‘Dat heb ik helemaal niet gezegd! Op de resolutie die is aangenomen, heb ik veel kritiek. Maar ik ben blij dat er een patstelling is doorbroken, dat er een nieuwe situatie is gecreëerd. Nu gaat het er om de resolutie zo snel mogelijk uitgevoerd te krijgen.’

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon zegt dat de resolutie een ‘helder en krachtig signaal’ is.
‘Daar ben ik het niet mee eens. De resolutie is gebaseerd op hoofdstuk zeven van het VN-handvest. Dat gaat er van uit dat er al vrede is, die moet worden gehandhaafd. Maar die vrede is er nog niet. Tweede punt: de regering krijgt de verantwoordelijkheid de...