05-07-2008
Door Maurits Martijn

‘De afgelopen tweehonderd jaar is de ongelijkheid op wereldschaal sterk toegenomen, omdat het Westen snel industrialiseerde en zich ontwikkelde tot het “rijke Westen”, en grote delen van de wereld daarbij achterbleven. Dit patroon is aan het veranderen: steeds meer landen kunnen zich aansluiten bij dit groeiproces, zoals het succes van landen als de Aziatische tijgers, India en China laat zien.

Economen noemen de rijke landen en de groep landen die zich snel ontwikkelen de convergentieclub, omdat aangenomen wordt dat deze naar hetzelfde welvaartsniveau toe groeien.
Deze convergentieclub breidt zich nog steeds uit, en maakt nu meer dan zestig procent van de...