Het citaat dat CDA-kamerlid Jack Biskop gebruikte om Wilders en zijn beweging met het fascisme en nationaal-socialisme te vergelijken, is niet van Menno ter Braak, schrijft Carel Peeters in zijn literaire kroniek op vn.nl/boeken.

Bij de opening van de fractievergadering van het CDA op afgelopen woensdag illustreerde Biskop zijn standpunt over Wilders, naar eigen zeggen, met een citaat van Ter Braak uit 1937. Carel Peeters wijst er echter op dat het gaat om een parafrase van Ter Braaks denkbeelden die Nexus-directeur Rob Riemen onlangs maakte in zijn pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme, waardoor Biskop zei ‘geraakt’ te zijn.

De parafrase van Riemen stemt min of meer overeen met wat Ter Braak schreef in Het nationaal-socialisme als rancuneleer (1937), maar Riemen plaatst door zijn woordkeus Ter Braaks gedachten in het heden, om zijn eigen betoog te ondersteunen.
Carel Peeters: ‘Als citaat van Ter Braak uit 1937 zou het wel érg toegesneden zijn op de beweging van...