Oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer heeft op Radio 1 voor de eerste keer gereageerd op het Irak-rapport van de Commissie Davids. Hij is het niet eens met de stelling van Davids dat hij er uit een Atlantische reflex voor koos de oorlog in Irak politiek te steunen.

‘Ik ben Atlanticus maar evenzeer Europeaan,’ zei De Hoop Scheffer. ‘Europa, Nederland, moeten niet achter de Amerikanen aan lopen, maar er voor zorgen, liefst in EU-verband, met de andere machtspolen goede relaties te onderhouden.’

De Hoop Scheffer zei blij te zijn dat alle geruchten over de relatie tussen de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak en zijn benoeming tot Navo-chef door de commissie ongegrond zijn verklaard. Hij noemt dit ‘de allerbelangrijkste conclusie van het rapport’. Zijn persoonlijke integriteit was hierbij in het geding.

De CDA-politicus die afgelopen zomer de hoogste koninklijke onderscheiding opgespeld kreeg, wilde niet ingaan op de constatering van Davids dat...