Tariq Ali en John Gray zijn verwikkeld geraakt in een conflict. Het twistpunt: hield Isaiah Berlin in de jaren zestig de benoeming van Isaac Deutscher tot hoogleraar tegen?

De in Riga (Letland) geboren, in de Sovjet Unie opgegroeide, vanaf zijn eenentwintigste jaar in Engeland wonende ideeënhistoricus Isaiah Berlin (1909-1997) was een geboren briefschrijver.

Hij schreef zoveel brieven dat het schrijven van boeken er bij inschoot. Zijn bekendste werk heeft hij zelf nog wel uitgegeven, zoals The Hedgehog and the Fox, 1953, en Two Concepts of Liberty, 1958. Maar daarna moesten anderen zijn essays, lezingen en colleges tot boeken maken, zoals het baanbrekende Russian Thinkers, anders was het er niet van gekomen. Berlin werkte in de oorlog op de Engelse ambassade in Washington en rapporteerde aan Churchill en andere politici. Daardoor kende hij zoveel invloedrijke mensen (van Arthur Schlesinger, de Kennedy’s tot Ben-Goerion) en hield hij als academicus en hoogleraar in Oxford...