Door de vele vluchtelingen zou je kunnen denken dat de hele wereld op hol is geslagen. Maar dat betekent niet dat we moeten doen alsof de aardbol volledig uit nomaden bestaat, zoals Denker des Vaderlands Marli Huijer in haar nieuwe boek stelt.

Boven Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld, het nieuwe boek van de Denker des Vaderlands Marli Huijer, blijft tot de laatste pagina de vraag hangen of het wel een serieus maatschappelijk en filosofisch probleem is. Natuurlijk zijn de achterblijvende familieleden van de hedendaagse vluchtelingen een schrijnend probleem, dat is evident, en natuurlijk kan achterblijven een psychologisch probleem zijn als het gaat om dierbaren die in een ander land gaan wonen, al wordt dat probleem door de hedendaagse transport- en communicatiemiddelen aanzienlijk verzacht. Wat Huijer ‘de klassieke achterblijver’ noemt bestaat niet meer, daarvoor is de wereld te dichtbij geworden (behalve als je arm bent). Dus heeft Huijer het...