Het nieuwe boek van de Sloveense filosoof Slavoj Žižek staat weer vol paradoxen en psychoanalytische omkeringen. Soms schiet er iets begrijpelijks voorbij.

Het lekken van gevoelige informatie door Julian Assange via Wikileaks en door Edward Snowden via The Guardian en andere Europese kranten, is een gebeurtenis met een hoofdletter volgens de Sloveense filosoof Slavoj Žižek. Assange is de eenentwintigste eeuwse d’Alembert, de geleerde die samen met Diderot in de achttiende eeuw de redactie deed van de 35-delige Encyclopédie waarin alle kennis was opgenomen die men toen kon vergaren. Ook de kennis die de regering, de autoriteiten en kerk niet welgevallig was. Het lukte Franse censuur herhaaldelijk de publicatie van nieuwe delen te voorkomen, maar niet voor lang omdat zowel het hoofd van het boekwezen (Chrétien de Malesherbes), als de maîtresse van Lodewijk XV, Madame de Pompadour, in het geheim sympathie hadden voor het zegenrijke project van de Verlichting.

Het...