In deel 4 van de reeks ‘Kunstkritiek in Nederland 1885-2015’ gaat het over de meest nabije periode 1960-2005, de jaren dat er veel nieuwe stromingen ontstonden en de kunstkritiek zich soms geen raad wist. Het zou volgens de samensteller Rogier Schumacher ook de tijd zijn waarin de kunstkritiek in dag- en weekbladen ‘vluchtiger en oppervlakkiger’’ zijn geworden. Zou het?

Is het slecht gesteld met de kunstkritiek in dag- en weekbladen? Het kan ongetwijfeld beter, maar is het ook ‘slecht’ en is men aan het afglijden ‘richting pretentieloos infotainment’, zoals Rogier Schumacher schrijft in deel 4 van de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 dat onder de titel Kunstkritiek als exact vak? is gewijd aan de periode 1960-2005? De kunstkritiek zou de afgelopen twintig jaar ‘vluchtiger en oppervlakkiger’ geworden zijn.

Schumacherschrijft dat de redacties er niet op uit zijn goed schrijvende kunsthistorici aante trekken, ze zijn op zoek naar ‘een vlotte pen en...