‘Ik spring niet door elke hoepel’

Kathleen Ferrier, dissident tegen wil en dank in de CDA-fractie, vertrekt uit de politiek. Voor het eerst lucht zij haar hart.

Toen Geert Wilders op zaterdag 21 april wegliep uit het Catshuisoverleg, voelde niemand zich zo bevrijd als CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. ‘Het was een moment van intense opluchting. In het Catshuis waren de onderhandelaars net overeen gekomen dat er in 2013 vijfhonderd miljoen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking af zou gaan, en in de jaren daarna zevenhonderdvijftig miljoen per jaar. Ik had die ochtend in een e-mail aan mijn fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en aan partijvoorzitter Ruth Peetoom laten weten dat ik onmogelijk met die bezuiniging akkoord kon gaan. Ik maakte me al op voor een herhaling van het scenario van 2010: wéér een hevig conflict in de fractie, wéér de vraag: wijs ik het hele akkoord af? Kom ik alleen te staan? Blijf ik in de Kamer of vertrek ik? En als ik niet vertrek,...