De Europese Commissie bracht deze week The State of  Nature in the European Union uit. Aan het rapport is jaren gewerkt door ecologen. En van het beeld dat eruit oprijst voor Nederland word je niet vrolijk. We staan helemaal onderaan als het gaat om het in stand houden van natuur en doen het ook nog eens heel slecht op het gebied van het ‘in stand houden van de soorten’.

Dat is geen wonder: op het platteland zijn er dankzij de intensieve landbouw nauwelijks nog vlinders, bijen, insecten of trekvogels. De oorzaak van dit alles noemen de onderzoekers van de EU ook. Drie keer raden wat die is: de intensieve landbouw.

In Nederland is de natuur weggestopt in de Oostvaardersplassen. De prachtige documentaire De Nieuwe Wildernis die daarover is gemaakt wordt massaal bekeken, maar buiten dat en parken als de Hoge Veluwe is de natuur in Nederland min of meer opgegeven. Want ‘we moeten de wereld voeden’, zoals Albert Jan Maat van de Land en Tuinbouworganisatie LTO onvermoeibaar...