David Van Reybrouck schreef een hartstochtelijk pleidooi voor loting van burgers om de democratie te vernieuwen. Hij kruist de degens met Felix Rottenberg.

Tijdens een lange wandeltocht in de Pyreneeën vond David Van Reybrouck in een oude school in een Baskisch dorpje een beduimeld exemplaar van Rousseaus Du contrat social.

Eigenlijk was de Vlaamse schrijver op pad om bij te komen van het wereldwijde succes van zijn boek Congo en van zijn hectische bezigheden voor het burgerinitiatief G1000 in België, een openbaar overleg van burgers over politieke thema’s. Maar tijdens het lezen van Rousseau werd hij zo gegrepen door een passage over loting van burgers dat hij ter plekke het idee opvatte voor een groot essay: hoe kan een systeem van loting bijdragen aan meer inspraak van burgers in de politiek? Het groeide uit tot een boekje, Tegen verkiezingen, dat net is verschenen. Op overtuigende wijze schetst Van Reybrouck (1971), gestudeerd archeoloog, hoe het systeem van loting aan...