Rondgang / Peilingen

In de verkiezingscampagnes speelden de peilingen dit jaar een grotere rol dan ooit. De dagelijkse enquêtes van Maurice de Hond en de Politieke Barometer van Nova, het kiezersonderzoek van TNS Nipo en de resultaten van Stemwijzer en Kieskompas – ze beheersten dag in dag uit de actualiteitenrubrieken en de voorpagina’s van de kranten. Het peilingenbombardement leidde tot groeiend onbehagen. Gaat het in de politiek alleen nog maar om de dagkoersen? Kunnen de kiezers nog wel een eerlijke afweging maken, of rennen ze met z’n allen achter de fictieve winnaar aan? Komt de democratie door de peilingengekte in het gedrang?

De directe invloed van opiniepeilingen op het stemgedrag is wetenschappelijk amper bewezen, zeggen peilers en politicologen. ‘Er wordt vaak gezegd dat kiezers de neiging hebben eerder te stemmen op politici die hoog in de peilingen staan,’ zegt Peter Kanne, opinie­peiler bij TNS Nipo. ‘Dat zou bij deze verkiezingen gegolden hebben voor...