Ian Buruma wordt hoofdredacteur van de New York Review of Books. De sinoloog, essayist en politiek commentator kreeg op 7 november 2008 de vijftigste Erasmusprijs voor zijn boeken en beschouwingen over Japan, China, Duitsland, kunst, literatuur en de interactie tussen culturen. Dat was toen reden voor een nog altijd actuele ‘ideografie’, een portret van zijn ideeën door Carel Peeters.

Ian Buruma heeft altijd een goede hand gehad in het typeren van mensen, groepen of maatschappelijke verschijnselen. Wanneer hij bijvoorbeeld schrijft dat neoconservatieven in Amerika denken dat liberalisme iets voor mietjes is, dan duikt vanzelf de hele wereld van vrijemarktabsolutisme, geloofsovertuigingen, militaire uniformen en koude oorlogstaal op. Het is de wereld van hard tegen hard. In vergelijking met deze vertegenwoordigers van de Harde Hand is een liberaal inderdaad een doetje dat wil nuanceren, discussiëren en afwegen. En dan heb je ook al gauw te maken met intellectuelen, een...