Roel Coutinho

Roel Coutinho heeft verloren. Eind vorig jaar spande de directeur infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met de staat een proces aan tegen huisarts Hans van der Linde. Die zou de reputatie van Coutinho en het RIVM ernstige schade hebben toegebracht door hen ervan te beschuldigen nauwe banden te hebben met de farmaceutische industrie. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat Van der Linde dat in het publieke debat mag zeggen. Het verlies is een gevoelige klap voor Coutinho en het RIVM, al denkt Coutinho daar enkele uren na de uitspraak heel anders over. ‘De rechtbank concludeert dat de uitspraken van Van der Linde over belangenverstrengeling onjuist zijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Het is schadelijk voor mij geweest, omdat de indruk is gewekt dat ik niet integer zou zijn. De rechter vindt wel dat je dat in een publiek debat allemaal mag zeggen. Dat is een afweging. Daar leg ik me verder bij neer.’

Het is...