In de jaren twintig van de vorige eeuw werd onder redactie van Arthur Lehning in Amsterdam een tijdschrift uitgegeven dat in alle opzichten voorop liep: de Internationale Revue i10. Tot de medewerkers behoorden Ernst Bloch en Walter Benjamin. Het archief van i10 is verloren gegaan, maar de brieven van Bloch en Benjamin zijn bewaard.

Onmiddellijk na de bezetting van Nederland in mei 1940 werd het in 1935 opgerichte Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam door de Duitsers overgenomen en de medewerkers ontslagen. De nazi-ideoloog Alfred Rosenberg kreeg het beheer. Het Instituut werd als een belangrijke vijandelijke buit beschouwd, aangezien het een schat aan brieven, boeken en manuscripten van alle prominente socialistische denkers bevatte, van Karl Marx tot Domela Nieuwenhuis. Een van de oprichters van het Instituut, de anarchist Arthur Lehning, had er een aantal kisten met zijn eigen boeken en archieven ondergebracht, waaronder het archief van het door hem in 1927...