In Nederland spreekt niemand nog Frans. De Fransen zien ons überhaupt nooit staan. Het Institut Français aan de Amsterdamse Vijzelgracht staat dan ook op het punt te verdwijnen. Sacrebleu! Kan een petitie het Frans in Amsterdam redden?

Keep the French Institute of Amsterdam alive!, staat boven de petitie die sinds begin april 3515 keer is ondertekend. Een steunbetuiging in het Engels voor een met opheffing bedreigd instituut dat de Franse taal en cultuur verspreidt.

Dat illustreert het probleem tussen de Fransen en de Hollanders, zeggen Rudi Wester, oud-directeur van het (al langer opgeheven) Institut Neerlandais in Parijs en NRC-criticus Margot Dijkgraaf, voormalig medewerkster van het Institut Français aan de Amsterdamse Vijzelgracht. ‘Niemand spreekt nog Frans,’ zegt Wester. ‘Juist daarom zou het rampzalig zijn als het instituut zoals is aangekondigd op 30 juni voorgoed de deuren zou sluiten.’

Het zou niet alleen een schande zijn maar ook een belediging voor...