Hoe ‘excellent’ genoemde instituten van hun subsidie worden ontdaan

Het was natuurlijk een mooie dag voor de parlementaire democratie en degenen die haar bestuderen toen minister van onderwijs Ronald Plasterk op 9 mei 2007 in Den Haag het instituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis opende, het Montesquieu Instituut.

Van de drie machten die Montesquieu in zijn boek Over de geest der wetten (1748) introduceerde (de wetgevende, rechterlijke en de uitvoerende macht) was hier de uitvoerende macht aan het woord om te zeggen dat ze zo blij was met een wetenschappelijk instituut dat het doen en laten van de uitvoerende macht in de gaten zou houden. De minister opende het Instituut dat hem en zijn collega’s op de voet zou gaan volgen en in de diepte zou bestuderen – Montesquieu had niet beter kunnen wensen.

In het Montesquieu Instituut werken verschillende wetenschappelijke instellingen samen, waaronder (een mond vol) het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke...