In Onder de oppervlakte brengt documentairemaakster Digna Sinke fraai in beeld hoe het conflict over de Hedwigepolder jarenlang kon voortwoekeren. De echte hoofdrolspeler Jan Peter Balkenende durfde zich niet te laten interviewen, Henk Bleker wel.

Op een gure voorjaarsdag in 2011 bezocht toenmalig staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. In Café Het Verdronken Land in Emmadorp legde de bewindsman de omwonenden uit dat hij zijn uiterste best zou doen om de polder níet onder water te laten zetten. ‘Onze regering heeft een heel grote stap gezet in de goede richting,’ verklaarde hij. ‘Nu moeten we voorzichtig en daadkrachtig laveren om de haven te bereiken.’ De stemming in de bruine kroeg was opgetogen. Boeren uit de omgeving, de ogen rood van ontroering, sloegen Bleker op de schouder, er was koffie, er waren Zeeuwse bolussen, er werd gelachen om de kwinkslagen van de staatssecretaris. Dezelfde middag liet Bleker zich rondvaren over de...