AOW-leeftijd in Europa

In Nederland bestaat, op zijn minst sinds Pim Fortuyn, de neiging te denken dat de problemen hier te lande uniek zijn in de wereld. De discussie over de AOW is daar een mooi voorbeeld van. In het voorjaar besloot het kabinet de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar zevenenzestig jaar. Maar de vakbonden, in het bijzonder de FNV onder leiding van Agnes Jongerius, schreeuwden meteen moord en brand. Ook de SP van Agnes Kant, en recent de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, voegden zich in het boze koor. Links of rechts, de slogans zijn dezelfde: het kabinet is ‘asociaal’ en pakt oude mensen hun ‘zuurverdiende pensioentje’ af.

De werknemers hebben van het kabinet de kans gekregen om voor 1 oktober in de SER een alternatief te bedenken waarmee ook vier miljard euro bezuinigd kan worden, maar het overleg zit muurvast. Vooruitlopend op de impasse heeft de FNV alvast grote stakingen in de herfst aangekondigd.

Als je Agnes, Agnes en Geert moet geloven, is...