Reconstructie / De ontdekking van Piet Kars

Op een vroege morgen vaart hij de baai binnen, een klein, zwart schip, eenzaam in de onmetelijke ruimte. Boven de trage deining van de Atlantische Oceaan verrijzen de roestbruine rotsen van Patagonië. Op de brug staat Piet Kars, kapitein van de Smit Lloyd 41. Na de wekenlange oversteek uit Holland voelt hij de opwinding van de aankomst, maar ook huiver: op deze onbarmhartige kust, het halve jaar gegeseld door ijsstormen, zijn talloze schepen vergaan.

Het is juni 1975. Aan de monding van Straat Magelhaen, de druk bevaren zee-engte boven Kaap Hoorn, is olie gevonden. Smit Lloyd, dochterbedrijf van Smit Internationale, heeft opdracht de boorplatforms voor de Chileense aardoliemaatschappij te verslepen en te bevoorraden. Piet Kars, net twee jaar kapitein in de zeesleepvaart, moet het eerste platform op locatie brengen aan het begin van de zeestraat, de Bahía Posesión. Een paar weken na aankomst in Chili is het zover. Urenlang sleurt de...