Een opsteker voor de natuur: de Europese Habitat-richtlijn is prima in orde. Voor de boerenlobby en de industrie een flinke nederlaag.

Bij natuurorganisaties in heel Europa moeten de champagneflessen gisteren hebben geknald. De in Brussel door de boeren en industrie-lobby ingezette aanval op de Vogel- en Habitatrichtlijn lijkt afgeslagen. Idee was dat de richtlijnen rijp waren voor een ‘fitness-check’, dan wel moesten worden aangepast aan de moderne tijd.

Natuurorganisaties waren bang dat het stelsel van regels dat de afgelopen decennia zorgvuldig is opgebouwd en dat er in Europa voor heeft gezorgd dat effectieve bescherming van natuurgebieden mogelijk werd, onderuit zou worden gehaald. In de aanloop naar het voorzitterschap van de EU was het Nederland – waar de boerenlobby nog immer sterk is – dat van die fitnesscheck een speerpunt wilde maken.

Maar in Brussel was het wantrouwen groot. Natuurorganisaties tekenden protest aan, er kwamen vanuit heel Europa meer dan een...