Het vertalen van de boeken van James Joyce is een vuurproef. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes hebben die al lang doorstaan met hun vertalingen van ‘Ulysses’ en ‘Finnegans Wake’. Nu was de beurt aan ‘A Portrait of the Artist a Young Man’.

Het eerste wat na een aantal pagina’s opvalt in de nieuwe vertaling van A Portrait of the Artist as a Young Man door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes is de bedrieglijke vanzelfsprekendheid ervan. Er staat in het Nederlands precies wat er in het Engels staat. Neem een willekeurige passage: Stephen Dedalus heeft aan het einde van het eerste hoofdstuk de moed om met trillende knieën naar de rector van zijn school te gaan om te zeggen dat hij door een van zijn leraren (annex jezuïetenpaters) wordt afgetuigd. Zijn bril is stuk, en hij kan zijn werk niet doen tot hij gemaakt is. Maar dat kan die pater niks schelen. Stephen krijgt er elke dag van langs. De rector toont begrip voor hem en zal de leraar erop aanspreken.

Joyce getekend door Hendrik Rypkema
Joyce...