En wéér maakte Mark Rutte de vergelijking met het Romeinse Rijk. De ijzervreter uithangen op de internationale voorpagina’s is kennelijk ook wat waard.

Met zijn eerste internationale interview ter gelegenheid van het aanstaande Europese voorzitterschap van Nederland wist Mark Rutte vandaag de voorpagina van de Financial Times te halen, en vele nieuwsrubrieken in heel Europa. Maar of hij daar trots op moet zijn? Aanleiding voor de opwinding was niet een doorwrochte visie op de Europese samenwerking – waar we al jaren tevergeefs op wachten – maar de vergelijking die de premier maakte tussen de huidige toestand van Europa en de ondergang van het Romeinse Rijk. Gevraagd naar de vluchtelingenstroom en de Europese buitengrenzen sprak Rutte: ‘Zoals we weten van het Romeinse Rijk: grote rijken storten in als de grenzen niet goed worden beschermd. Dus het is echt een dringende noodzaak dat dit wordt opgepakt.’

Met dat laatste zullen weinig mensen het oneens zijn: niemand die goed...