In zijn speurtocht naar antwoorden op de vraag hoe te leven leest Sander Pleij de nieuwe encycliek van de paus. Die zegt: nerds, filosofeer ook zonder God.

De nieuwe encycliek van paus Franciscus is nog geen dag oud of hij wordt al een antikapitalistisch pamflet genoemd. Het pleidooi voor een betere, duurzame wereld telt 192 pagina’s en is vooruitstrevend en kritisch over hoe welvarenden de aarde verwoesten.

Een snelle lezing leert ook dat de paus een beroep doet op de filosofie in zijn zoektocht naar moraal en ethiek. Volgens Franciscus is deze toenadering niet revolutionair:

“De katholieke kerk staat open voor dialoog met filosofische gedachten; dit heeft haar in staat gesteld tot verschillende syntheses te komen tussen geloof en rede.”

In een aparte paragraaf over technologie somt Franciscus verworvenheden op als medische hulp, stoommachines, robots en nanotechnologie. Hij noemt ze de ‘producten van een door God gegeven menselijke creativiteit.’ En hij...