Volgens de Amerikaanse politiek filosoof Mark Lilla heeft Hillary Clinton de verkiezingen niet gewonnen omdat ze te weinig nadruk legde op wat de Amerikanen bindt. Politiek bedrijven wordt daarmee een kwestie van ‘zelfexpressie’, niet gericht op algemeen belang.

‘Identiteitspolitiek’ behoort niet tot de mooiste woordcombinaties van deze tijd. ‘Identiteit’ is al geen schoonheid vanwege de associatie met identificatie, maar door het te combineren met politiek wordt het wel heel zwaar. ‘Politiek’ is in deze combinatie niet het normale beoefenen van staatskunde of het parlementaire delibereren, maar meer politiek in de zin van regelen, marchanderen, ergens handig uitkomen. Er wordt politiek gemaakt van iets persoonlijks en delicaats.

Mark Lilla. Foto: Christophe Dellory.

Er was een tijd dat ‘identiteit’ vooral ter sprake kwam als het over jongeren ging die de onvermijdelijke fase doormaakten waarin ze er achter probeerden te komen wie ze waren. Ze maakten een...