02-07-2005
Door Lucette ter Borg en Hella Rottenberg

ABN Amro mag delen van de collectie van het Stedelijk Museum inzetten voor eigen commerciële doeleinden. Dat blijkt uit het sponsorcontract dat de bank afsloot met het museum en waar ‘Vrij Nederland’, na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, inzage in kreeg.

Uit tot dusverre niet geopenbaarde ‘Founderpakketten’, die het museum aan sponsors van de nieuwbouw aan de Paulus Potterstraat aanbiedt, blijkt tevens hoe ver het Stedelijk gaat met bedrijfssponsoring. Deze week worden in de Commissie Cultuur van de Amsterdamse gemeenteraad de definitieve besluiten genomen over verzelfstandiging van het Stedelijk Museum. ABN Amro-topman Rijkman Groenink wordt voorgedragen als eerste voorzitter van de Raad van Toezicht die het Stedelijk gaat besturen. Groenink wordt daarmee de machtigste man binnen het Stedelijk. De bank is behalve partner, ook hoofdfounder en fondsenwerver van het Stedelijk. In buitenlandse musea als de Tate in...